dlouhý životopiskrátký životopis

Ivan Hadrián Tuf

* 1974, Hodonín

 

 

 

Adresa (ukaž na mapě)

Katedra ekologie a životního prostředí
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého
Šlechtitelů 27
77900 Olomouc
Česká republika

telefon:  585634556
mobil:  777262924
e-mail:  ivan.tuf@upol.cz


Vzdělání

1992 Gymnázium R. Filipa v Hodoníně

1995 "Bc." - obor Systematická biologie a ekologie na Katedře zoologie a antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1997 "Mgr." - obor Systematická biologie a ekologie, specializace Systém a ekologie bezobratlých na Katedře zoologie a antropologie PřF UP v Olomouci

2002 "Ph.D." - obor Ekologie a ochrana prostředí na Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci

2005 "Mgr." - obor Psychologie na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2008 "RNDr." - obor Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy na Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci

2018 "doc." - obor Ekologie na PřF UP v Olomouci

 

Výuka

předměty Praktika z půdní biologie, Ekologie živočichů, Anglický dokumentární film, Evoluční psychologie, Etologie;

spolupráce na výuce předmětů Systematická zoologie pro ekology  bezobratlí (úvod, Chelicerata, Myriapoda, Onychophora, Tardigrada), Terénní zoologická praxe Určovací praktikum ze zoologie – bezobratlí (úvod, typy klíčů, epigeon & edafon), Terénní ekologická praxe (edafon), Pedologie/pedogeografie/pedobiologie (biologie půdy)

vedení bakalářských, diplomových a dizertačních prací (vypsaná témata)

 

Publikace (všechny publikace)

Weber L, Růžička J, Tuf IH, Rulík M (2023): Migration strategy of the Great crested newt (Triturus cristatus) in artificial pond. Herpetozoa, 36: 345-356. https://doi.org/10.3897/herpetozoa.36.e112826

Kirie E, Barjadze S, Tuf IH (2023): Checklist of Georgian centipedes (Myriapoda: Chilopoda). Caucasiana, 2: 177-188. https://doi.org/10.3897/caucasiana.2.e108535

Horňák O, Šarapatka B, Machač O, Mock A, Tuf IH (2023): Characteristics of fragments of woodland and their influence on the distribution of soil fauna in agricultural landscape. Diversity, 15: 488. https://doi.org/10.3390/d15040488

Véle A, Vélová L, Plewa R, Tuf IH, Mikovcová A, Brestovanská T, Rada P, Mock A, Horák J (2023): From the litter to crowns: Response of animal biodiversity to native and non-native oak vegetation. Forest Ecology and Management, 534: 120856. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.120856

Tuf IH, Barjadze S, Maghradze E (2022): The first troglobiotic cryptopid centipede (Chilopoda: Scolopendromorpha) from Caucasus. Zootaxa, 5205: 436-444. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5205.5.2

Tajovský K, Machač O, Kocourek P, Stašiov S, Dolejš P, Zdráhalová H, Tuf IH (2022): Výsledky myriapodologické a isopodologické exkurze v CHKO Železné hory. Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie, 28: 85-92.  pdf

Ďurajková B, Hladký R, Tuf IH (2022): Higher temperature and substrate vibrations as stress factor for terrestrial isopods – model species matter. ZooKeys, 1101: 71-85.  pdf

Tuf IH, Ďurajková B (2022): Antipredatory strategies of terrestrial isopods. ZooKeys, 1101: 109-129.  pdf

Tuf IH, Weissová N (2022): Bug cemetery: a case study of terrestrial isopod distribution on a brick wall in the Czech Republic. ZooKeys, 1101: 191-201.  pdf

Dyachkov YV, Farzalieva GSh, Tuf IH (2022): An annotated checklist of centipedes (Chilopoda) of Middle Asian Countries, part 1. Lithobiomorpha. Zootaxa, 5100: 151–188. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5100.2.1

Machač O, Ivinskis P, Rimšaitė J, Horňák O, Tuf IH (2022): In the shadows of cormorants: Succession of avian colony affects selected groups of ground dwelling predatory arthropods. Forests, 13(2): 330. pdf


Popularizační texty (všechny články ve Vesmíru)

Tuf IH (2024): Všemožné pohyby v pohodlí gauče. Vesmír, 103: 464-465.

Tuf IH (2024): Pověste ho vejš! Vesmír, 103: 359.

Tuf IH (2024): Domestikace a zhloupnutí. Vesmír, 103: 254-255.

Tuf IH, Bočková T (2024): Proč zlomyslnost nevymře. Vesmír, 103: 201.

Tuf IH (2024): Pavel Kocourek, Petr Dolejš, Alena Kovaříková: Atlas rozšíření mnohonožek v České republice. Živa, 72: XXIX.

Tuf IH (2024): Samice karety to rády horké. Vesmír, 103: 68-69.

Šimek M, Elhottová D, Schlaghamerský J, Tajovský K, Tuf IH (2023): Kdo v půdě žije? In: Šimek M a kol.: Živá zdravá půda. Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., Praha: 4-24. PDF

Schlaghamerský J, Pižl V, Tajovský K, Tuf IH, Tůma J, Šimek M (2023): Půdní makro- a megafauna. In: Šimek M a kol.: Živá zdravá půda. Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., Praha: 79-99. PDF

Tuf IH (2023): Bezrucí, leč zruční. Vesmír, 102: 676-677.

Tuf IH (2023): Švejkující mravenci. Vesmír, 102: 612.

Tuf IH (2023): Rozvodem k dřívějším vnoučatům. Vesmír, 102: 466.

Tuf IH (2023): Těžký život pavoučích pohodářů. Vesmír, 102: 366-367.

Tuf IH (2023): Hlubokomořský živočich: nekrmit prosím! Vesmír, 102: 247-248.

Tuf IH, Ptáčková Š (2023): Hormonální antikoncepce a sebevědomí žen. Vesmír, 102: 248.

Tuf IH, Heroutová A (2023): Sobci nejsou hnusní, spíše naopak. Vesmír, 102: 211.

Tuf IH, Dvorská A (2023): MňAustralská polízanice. Vesmír, 102: 74-75.

Tuf IH, Kočárek P (2022): Drama na pláži. Vesmír, 101: 732-733.

Tuf IH (2022): Pavoučí "putování za švestkovou vůní". Vesmír, 101: 726-727.

Tuf IH (2022): Navoňme jim klece. Vesmír, 101: 658.

Tuf IH (2022): Co Werich nevěděl o žížalách. Vesmír, 101: 600.

Tuf IH (2022): Jak sníst hodně ovoce? Po kouscích. Vesmír, 101: 598-599.

Tuf IH, Tajovský K (2022): Mnoho už je víc než tisíc. Vesmír, 101: 540-543.

Tuf IH (2022): Před kým se nejvíc stydíme? Vesmír, 101: 514.

Tuf IH (2022): Záhada prehistorické želvy z Kapverd. Vesmír, 101: 424-425.

Tuf IH (2022): Pásovci v blízkosti lidí mění své chování. Vesmír, 101: 346-347.

Tuf IH (2022): Mnohonožky na cestě k vrcholu. Vesmír, 101: 211-212.

Tuf IH (2022): Staropanenské svinky jsou atraktivní. Vesmír, 101: 76.

Tuf IH (2022): Pavoučí kanibalizmus: samci nejsou bezbranní. Vesmír, 101: 6.


Současné projekty

Potravní ekologie půdních bezobratlých fotky

Subteránní společenstva bezobratlých živočichů fotky

Stonožky (Chilopoda) České republiky

Suchozemští stejnonožci (Isopoda: Oniscidea) České republiky

Půdní fauna ve městech

family life  fotky

 

Spolupráce

Ústav půdní biologie Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i., České Budějovice fotky, fotky

Entomologický ústav Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i., České Budějovice fotky

Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika, Košice, Slovensko fotky

Institutul de Speologie "Emil Racovita", Bucuresti, Romania fotky

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polska fotky

Ökológiai Tanszék, Zoológiai Intézet, Állatorvos-tudományi Kar, Szent István Egyetem, Budapest, Magyarország fotky

Állattár, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, Magyarország fotky

Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko

Лаборатория изучения экологических функций почв, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук, Москва, Россия

Entomologijos laboratorija, Ekologijos institutas,Gamtos tyrimų centro, Vilnius, Lietuva

 

Členství ve vědeckých společnostech

Centre International de Myriapodologie, France 

British Myriapod and Isopod Group, UK

Česká arachnologická společnost, ČR

Česká zoologická společnost, ČR (místopředseda)

 

Mezinárodní konference

2023 19th International Congress of Myriapodology, Bogotá, República de Colombia foto

2023 12th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology, Olomouc, Česká republika foto

2023 1st Caucasian Symposium on Subterranean Biology, Tbilisi, საქართველო fotopřednáška

2021 11th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology, Ghent, Koninkrijk België (online)

2019 18th International Congress of Myriapodology, Budapest, Magyarország fotochairman

2017 10th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology, Budapest, Magyarország foto

2017 17th International Congress of Myriapodology, Krabi, ราชอาณาจักรไทย, foto, přednáška

2015 13th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto, přednáška

2014 Moral Domain, Vilnius, Lietuvos Respublika

2014 16th International Congress of Myriapodology, Olomouc, Česká republika foto, přednáška

2014 9th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology, Poitiers, République française foto, přednáška

2011 15th International Congress of Myriapodology, Brisbane, Commonwealth of Australia foto, přednáška

2011 8th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology, Bled, Slovenija foto

2011 11th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

2010 High-Mountain Soils Biodiversity, Tbilisi, საქართველო foto, přednáška

2010 18th International Congress of Arachnology, Siedlce, Rzeczpospolita Polska foto

2009 10th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

2008 14th International Congress of Myriapodology, Görlitz, Bundesrepublik Deutschland foto

2007 Modern Approaches to Biodiversity Protection in the Context of Steady Development Achievement of Republic Kazakhstan, Usť-Kamenogorsk, Казакстан foto, přednáška

2007 9th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

2007 7th International Symposium on the Biology of Terrestrial Isopoda, Tunis, الجمهورية التونسية foto, přednáška

2005 Floodplains: Hydrology, Soils, Fauna and their Interactions, Görlitz, Bundesrepublik Deutschland foto, přednáška

2005 13th International Congress of Myriapodology, Bergen, Norge foto

2005 8th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

2004 International Colloquium "Myriapods in Europe - Habitats and Biodiversity", Görlitz, Bundesrepublik Deutschland foto

2004 14th International Colloquium on Soil Zoology and Ecology, Rouen, République française foto

2003 7th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

2002 12th International Congress of Myriapodology, Mtunzini, Republic of South Africa foto

2001 5th International Symposium on the Biology of Terrestrial Isopods, Irakleion, Ελλάδα foto

2001 6th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

2000 13th International Colloquium on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

1999 11th International Congress on Myriapodology, Białowieża, Rzeczpospolita Polska foto

1999 5th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

1997 4th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

 

Zahraniční (terénní) zkušenosti

Slovensko, Německo, Polsko, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Řecko, Turecko, Sýrie, Gruzie, Rusko, Kazachstán, Mongolsko, Malajsie, Singapur, Brunej, Thajsko, Laos, Indonésie, Papua Nová Guinea, Austrálie, Jihoafrická republika, Tunisko, Francouzská Guyana, Kolumbie 

 

  obrázek na pozadí - Lithobius validus.
naskenováno v roce 2001 z již neznámého zdroje bez svolení autora,
kterému se tímto omlouvám a prosím ho o svolení a uveřejnění jména
vlajky byly použity se svolením
3D Animated Flags--By 3DFlags.com