dlouhý životopiskrátký životopis

Ivan Hadrián Tuf

* 1974, Hodonín

 

 

 

Adresa (ukaž na mapě)

Katedra ekologie a životního prostředí
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého
Šlechtitelů 27
77900 Olomouc
Česká republika

telefon:  585634556
mobil:  777262924
e-mail:  ivan.tuf@upol.cz


Vzdělání

1992 Gymnázium R. Filipa v Hodoníně

1995 "Bc." - obor Systematická biologie a ekologie na Katedře zoologie a antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1997 "Mgr." - obor Systematická biologie a ekologie, specializace Systém a ekologie bezobratlých na Katedře zoologie a antropologie PřF UP v Olomouci

2002 "Ph.D." - obor Ekologie a ochrana prostředí na Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci

2005 "Mgr." - obor Psychologie na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2008 "RNDr." - obor Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy na Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci

2018 "doc." - obor Ekologie na PřF UP v Olomouci

 

Výuka

předměty Praktika z půdní biologie, Ekologie živočichů, Evoluční psychologie, Etologie;

spolupráce na výuce předmětů Systém bezobratlých (úvod, Chelicerata + Myriapoda + Onychophora + Tardigrada), Terénní zoologická praxe, Anglický dokumentární film 1 a 2, Určovací praktikum ze zoologie – bezobratlí (úvod, typy klíčů, epigeon & edafon), Terénní ekologická praxe (edafon), Pedologie/pedogeografie/pedobiologie (biologie půdy), Tropické ekosystémy a ekologické koncepty (tropické půdy a půdní biologie), Tropická exkurze

garance předmětu Systém strunatců a didaktických předmětů z nabídky katedry (dr. Bartoš, mgr. Vorlíček)

vedení bakalářských a magisterských diplomových prací (vypsaná témata)
pro studenty ke stažení "katalog" mé separátové knihovny - neshánějte něco, co už mám!! (přes 9.000 prací)

 

Publikace (všechny publikace)

Vašutová, M., Mlezsko, P., López-García, A., Maček, I., Boros, G., Ševčík, J., Fujii, S., Hackenberger, D., Tuf, I.H., Hornung, E., Páll-Gergely, B., Kjøller, R. (2019): Taxi drivers: the role of animals in transporting mycorrhizal fungi. Mycorrhiza, doi: 10.1007/s00572-019-00906-1  pdf

Dányi, L., Balázs, G. Tuf, I.H. (2019): Taxonomic status and behavioural documentation of the troglobiont Lithobius matulici (Myriapoda, Chilopoda) from the Dinaric Alps: Are there semiaquatic centipedes in caves? ZooKeys, 848: 1–20. pdf

Tuf, I.H., Dúbravka, L., Húska, L., Kočárek, P. (2018): The deepest living woodlouse in the Czech Republic. Acta Carpathica Occidentalis, 8: 53-57. 

Orsavová, J., Tuf, I.H. (2018): Suchozemští stejnonožci: atlas rozšíření v České republice a bibliografie 1840-2018. [Woodlice: Distribution Atlas in the Czech Republic and Bibliography 1840-2018.] Acta Carpathica Occidentalis, Supplement 1/2018, 124 pp. (in Czech)  pdf

Dyachkov, Yu.V., Tuf, I.H. (2018): New data on genus Escaryus Cook & Collins, 1891 (Chilopoda: Geophilomorpha: Schendylidae) from Kazakhstan. Arthropoda Selecta, 27: 293-299. pdf

Tajovský, K., Štrichelová, J., Tuf, I.H. (2018): Terrestrial isopods (Oniscidea) of the White Carpathians (Czech Republic and Slovakia). ZooKeys, 801: 305-321. pdf

Tuf, I.H., Mock, A., Dvořák, L. (2018): An alien species spreads through Europe: Tygarrup javanicus (Chilopoda: Geophilomorpha: Mecistocephalidae) is reported from Slovakia and the Czech Republic. Journal of Asia-Pacific Entomology, 21: 560-562. pdf

Nefediev, P.S., Farzalieva, G.Sh., Tuf, I.H., Nedoev, Kh.Kh., Niyazov, S.T. (2018): Millipede and centipede assemblages on the northern and southern slopes of the lowland Altais, southwestern Siberia, Russia (Diplopoda, Chilopoda). ZooKeys, 741: 219–254. pdf

Tuf, I.H., Dányi, L. (2017): A case of abnormality in presence of coxal pores in Lithobiomorpha (Chilopoda). Acta Zoologica Bulgarica, 69: 597-599. pdf

Dányi, L., Tuf, I.H. (2017): On the identity of Photophilus Folkmanová, 1928: A new generic synonymy (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae). Zootaxa, 4347: 361-370.

Tajovský, K., Tuf, I.H. (2017): Chilopoda (stonožky). [Chilopoda (centipedes).] In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Bezobratlí. Příroda, 36: 108-110. (in both Czech and English) pdf

Tajovský, K., Tuf, I.H. (2017): Oniscidea (suchozemští stejnonožci). [Oniscidea (terrestrial isopods).] In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Bezobratlí. Příroda, 36: 105-107. (in both Czech and English) pdf

Nefediev, P.S., Farzalieva, G.Sh., Tuf, I.H. (2017): A preliminary review of the centipede fauna of the Altai State Nature Biosphere Reserve, southwestern Siberia, Russia (Chilopoda: Lithobiomorpha, Geophilomorpha). Arthropoda Selecta, 26: 217-224. pdf

Farzalieva, G.Sh., Nefediev, P.S., Tuf, I.H. (2017): Lithobius (Chinobius) yuchernovi sp. nov., a new lithobiid species (Chilopoda,: Lithobiomorpha) from northeastern Siberia and the Kamchatka Peninsula, Russia. ZooKeys, 693: 95–108. pdf

Nefediev, P.S., Knyazev, S.Yu., Farzalieva, G.Sh., Tuf, I.H. (2017): A contribution to the myriapod fauna of the Omsk Area, Siberia, Russia (Myriapoda: Diplopoda, Chilopoda). Arthropoda Selecta, 26: 113-118. pdf

Farzalieva, G.Sh., Nefediev, P.S., Tuf, I.H. (2017): Revision of Disphaerobius Attems, 1926 (Chilopoda: Lithobiomorpha: Lithobiidae: Pterygoterginae), a centipede genus with remarkable sexual dimorphism. Zootaxa, 4258: 121-137.

Tuf, I.H., Kopecký, O., Mikula, J. (2017): Can montane and cave centipedes inhabit soil? Turkish Journal of Zoology, 41: 375-378. pdf

Nefediev, P.S., Tuf, I.H., Farzalieva, G.Sh. (2017): Centipedes from urban areas in southwestern Siberia, Russia (Chilopoda). Part 2. Geophilomorpha. Arthropoda Selecta, 26: 8-14. pdf


Popularizační publikace 

Tuf, I.H. (2019): Jeskyně jako útočiště i past. Vesmír, 98: 392.

Tuf, I.H. (2019): Osminozí mlsalové. Vesmír, 98: 393-394.

Tuf, I.H. (2019): Devonské řešení rizika infanticidy. Vesmír, 98: 264.

Tuf, I.H. (2019): Proč jsou jeskynní ryby bílé? Vesmír, 98: 196.

Tuf, I.H. (2019): Sháníte prodavače do svého obchodu? Vesmír, 98: 68.

Tuf, I.H. (2019): K čemu potřebují kobylky bod G? Vesmír, 98: 66-67.

Tuf, I.H. (2019): Co se můžeme naučit od štírků? Vesmír, 98: 14.

Tuf, I.H., Dolejš, P. (2018): Síla mateřského pudu. Vesmír, 97: 692-693.

Tuf, I.H. (2018): Po stopách stopařů. Vesmír, 97: 554-555.

Tuf, I.H. (2018): Želvy z Želvího souostroví. Vesmír, 97: 402-403.

Šarapatka, B., Bednář, M., Mazalová, M., Tuf, I.H., Kuras, T. (2018): Krajinná struktura: Klíč k ochraně biologické rozmanitosti a půdy, Část II – Ochrana půdy. Ochrana přírody, 73(3): 21-25.

Tuf, I.H. (2018): Sleduj bližního svého. Vesmír, 97: 336-337.

Tuf, I.H. (2018): Bičovec jde domů. Vesmír, 97: 332-333.

Tuf, I.H. (2018): Vůně domova. Vesmír, 97: 202-203. 

Tuf, I.H. (2018): Jak hluboko lze klesnout. Vesmír, 97: 207.

Tuf, I.H. (2018): Netopýři opět přitahují pozornost lékařůVesmír, 97: 127.

Tuf, I.H. (2018): Na velikosti záleží, alespoň při sexu. Vesmír, 97: 72-73.

Tuf, I.H. (2018): Podivné chutě mločíků jeskynních. Vesmír, 97: 14-15.

Machač, O., Rada, S., Tuf, I.H., Kočárek, P., Trnka, F., Kuras, T. (2018): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong V. Ostatní bezobratlí. Živa, 66: 140-142. 

Rada, S., Kočárek, P., Machač, O., Trnka, F., Tuf, I.H., Kuras, T. (2018): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong IV. Hmyz s proměnou nedokonalou. Živa, 66: 94-96.

Mazalová, M., Rada, S., Machač, O., Kočárek, P., Tuf, I.H., Kuras, T. (2018): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong III. Hmyz s proměnou dokonalou. Živa, 66: 35-37.

Kundrata, R., Trnka, F., Gabriš, R., Rada, S., Machač, O., Kočárek, P., Tuf, I.H., Kuras, T. (2017): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong II. Brouci. Živa, 65: 304-307.

Kuras, T., Rada, S., Kočárek, P., Machač, O., Tuf, I.H. (2017): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong I. Motýli. Živa, 65: 181-183.

Kuras, T., Šarapatka, B., Mazalová, M., Tuf, I.H., Bednář, M. (2017): Krajinná struktura: Klíč k ochraně biologické rozmanitosti, půdy a vody, Část I – Ochrana biodiverzity. Ochrana přírody, 2017(6): 18-23.

Tuf, I.H. (2017): Evoluční scénář absurdního dramatu. Vesmír, 96: 685.

Tuf, I.H. (2017): Nejsem hloupá, jsem nakažená! Vesmír, 96: 616-617.

Tuf, I.H. (2017): Mravenčí podnájemníci. Vesmír, 96: 476-477.

Tuf, I.H. (2017): Bratři ve zbrani: mravenci zachraňují své raněné. Vesmír, 96: 470-471.

Tuf, I.H. (2017): Nadbytek samic zkracuje délku koitu. Vesmír, 96: 380-381.

Tuf, I.H. (2017): Drápkovci do Asie nepřiplavali, ale přišli pěšky. Vesmír, 96: 384-385.

Tuf, I.H. (2017): Není noha jako noha. Vesmír, 96: 252.

Tuf, I.H. (2017): Gekon gekonu vlkem. Vesmír, 96: 191-192.

Tuf, I.H. (2017): Muži, ženy a agrese. Vesmír, 96: 133. 

Tuf, I.H. (2017): Co prozradilo klíště jantarové. Vesmír, 96: 127.

Tuf, I.H. (2017): Stanu se menším a ještě menším. Vesmír, 96: 68-69. 

Tuf, I.H. (2017): Mnohonožky nejen na talíři. Vesmír, 96: 66-67. 

Tuf, I.H. (2017): Jak těžké je vytvořit stonožku? Vesmír, 96: 7.

 

Současné projekty

Potravní ekologie půdních bezobratlých fotky

Subteránní společenstva bezobratlých živočichů fotky

Stonožky (Chilopoda) České republiky

Suchozemští stejnonožci (Isopoda: Oniscidea) České republiky

Půdní fauna ve městech

family life  fotky

 

Spolupráce

Ústav půdní biologie Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i., České Budějovice fotky, fotky

Entomologický ústav Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i., České Budějovice fotky

Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika, Košice, Slovensko fotky

Institutul de Speologie "Emil Racovita", Bucuresti, Romania fotky

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polska fotky

Ökológiai Tanszék, Zoológiai Intézet, Állatorvos-tudományi Kar, Szent István Egyetem, Budapest, Magyarország fotky

Állattár, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, Magyarország fotky

Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko

Лаборатория изучения экологических функций почв, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук, Москва, Россия

Entomologijos laboratorija, Ekologijos institutas,Gamtos tyrimų centro, Vilnius, Lietuva

 

Členství ve vědeckých společnostech

Centre International de Myriapodologie, France (člen výboru)

British Myriapod and Isopod Group, UK

Česká arachnologická společnost, ČR

Česká zoologická společnost, ČR (místopředseda)

 

Mezinárodní konference

2017 10th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology, Budapest, Hungary foto

2017 17th International Congress of Myriapodology, Krabi, ราชอาณาจักรไทย, foto, přednáška

2015 13th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto, přednáška

2014 Moral Domain, Vilnius, Lietuvos Respublika

2014 16th International Congress of Myriapodology, Olomouc, Česká republika foto, přednáška

2014 9th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology, Poitiers, France foto, přednáška

2011 15th International Congress of Myriapodology, Brisbane, Commonwealth of Australia foto, přednáška

2011 8th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology, Bled, Slovenija foto

2011 11th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

2010 High-Mountain Soils Biodiversity, Tbilisi, საქართველო foto, přednáška

2010 18th International Congress of Arachnology, Siedlce, Rzeczpospolita Polska foto

2009 10th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

2008 14th International Congress of Myriapodology, Görlitz, Bundesrepublik Deutschland foto

2007 Modern Approaches to Biodiversity Protection in the Context of Steady Development Achievement of Republic Kazakhstan, Usť-Kamenogorsk, Казакстан foto, přednáška

2007 9th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

2007 7th International Symposium on the Biology of Terrestrial Isopoda, Tunis, الجمهورية التونسية foto, přednáška

2005 Floodplains: Hydrology, Soils, Fauna and their Interactions, Görlitz, Bundesrepublik Deutschland foto, přednáška

2005 13th International Congress of Myriapodology, Bergen, Norge foto

2005 8th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

2004 International Colloquium "Myriapods in Europe - Habitats and Biodiversity", Görlitz, Bundesrepublik Deutschland foto

2004 14th International Colloquium on Soil Zoology and Ecology, Rouen, République française foto

2003 7th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

2002 12th International Congress of Myriapodology, Mtunzini, Republic of South Africa foto

2001 5th International Symposium on the Biology of Terrestrial Isopods, Irakleion, Ελλάδα foto

2001 6th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

2000 13th International Colloquium on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

1999 11th International Congress on Myriapodology, Białowieża, Rzeczpospolita Polska foto

1999 5th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

1997 4th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Česká republika foto

 

Zahraniční terénní zkušenosti

Slovensko, Německo, Polsko, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Řecko, Sýrie, Gruzie, Rusko, Kazachstán, Mongolsko, Malajsie, Singapur, Brunej, Thajsko, Laos, Indonésie, Papua Nová Guinea, Austrálie, Jihoafrická republika, Tunisko

 

  obrázek na pozadí - Lithobius validus.
naskenováno v roce 2001 z již neznámého zdroje bez svolení autora,
kterému se tímto omlouvám a prosím ho o svolení a uveřejnění jména
vlajky byly použity se svolením
3D Animated Flags--By 3DFlags.com