poslední aktualizace 01-11-2022

 

Hledám pracovité studenty/studentky , zájem o téma a schopnost přelouskat články (alespoň) v angličtině jsou podmínkou.

Chcete znát kvalitu již zpracovaných témat?

 

Aktualizovaný atlas rozšíření stonožek ČR  ZABRÁNO!

Kdy? Kdykoliv
Kdo? BP
Kde? Kdekoliv
Problematika: Atlas rozšíření stonožek ČR byl zhotoven v roce 2004. Je nutné jej aktualizovat.
Cíl práce:
(1) V aktualizovaném atlase zohlednit taxonomické změny;
(2) Do
aktualizovaného atlasu zahrnout nově nalezené druhy;
(3)
Do aktualizovaného atlasu zahrnout nálezy stonožek, publikované v letech 2004-2020.
Metody: Práce s literaturou, tvorba mapek.


Epimorfní stonožky ČR  ZABRÁNO!

Kdy? Kdykoliv
Kdo? BP
Kde? Kdekoliv
Problematika: V roce 2009 byl formou bakalářské práce zpracován přehled Lithobiomorpfních stonožek ČR. Je načase zpracovat další dva řády :)
Cíl práce:
(1) Charakterizovat faunu českých stonoh (Scolopendromorpha) a zemivek (Geophilomorpha);
(2) Sestavit jednotné charakteristiky všech čaských druhů na základě dostupných prací
;
(3) Připravit jednoduchý tabelární klíč pro determinaci těchto druhů.

Metody: Práce s literaturou, kompilace obrazové přílohy.


Atraktivita zemních pastí  ZABRÁNO!

Kdy? Kdykoliv
Kdo? BP či DP
Kde? Kdekoliv (ideálně ekoton lesa a pole či louky)
Problematika
: Víme o tom, že různé fixační tekutiny lákají různé skupiny epigeonu. Otázkou je, zda je nepřitahuje sama o sobě přítomnost vlhkosti. Úlovky v zemních pastech by proto mohly být nadhodnoceny v období sucha.
Cíl práce:
(1) Instalace setu zemních pastí na poli/louce a v lese, část pastí s vodou, část s formaldehydem a část suchá;
(2) Vyhodnocení odlišností v úlovcích v průběhu sezóny s ohledem na fixační médium.
Metody:
Instalaca a inspekce zemních pastí, třídění a případná determinace úlovku (.mnohonožky, stonožky, stejnonožci, střevlíci,...)


Potravní preference suchozemských stejnonožců • 

Kdy? Kdykoliv
Kdo? BP či DP - V RÁMCI BP JEDEN DRUH, V RÁMCI DP VÍCE DRUHŮ (= LZE VÍCE BP NAJEDNOU)
Kde? Kdekoliv
Problematika
: Stejnonožci jsou makrodekompozitoři, tj. rozkládají listový opad. Které druhy stromů jsou pro ně nejchutnější?
Cíl práce:
(1) Chovy vybraného druhu stejnonožce;
(2) Vyhodnotit preferovaný typ opadu jako nejkonzumovanější ze současně předkládaných.;
(3) Chemická analýza předkládaných druhů opadu.
Metody: Chovy, vážení potravy a exkrementů, chemická analýza opadu.


Má pestré zbarvení svinulí aposematickou funkci? ZABRÁNO!

Kdy? Kdykoliv
Kdo? BP či DP 
Kde? Kdekoliv
Problematika
: Některé druhy svinulí jsou poměrně pestré, jiné jsou zbarveny nenápadně. Otázkou je, zda pestré zbarvení chrání své nositele před vizuálními predátory.
Cíl práce:
(1) Sběr a chov svinulí;
(2) Experimenty se svinulemi a potenciálními predátory;
(3) Vyhodnocení odmítání kořisti s ohledem na zbarvení.
Metody: Chovy, predační experimenty.


Jak odpudit stínky?  ZABRÁNO!

Kdy? Kdykoliv
Kdo? BP či DP 
Kde? Kdekoliv
Problematika
: Některé druhy stínek pronikají do lidských obydlí, obvykle k nevoli původních obyvatel. Komerčně dostupné insekticidy stínky zabíjejí, vhodnější alternativou by bylo pomocí repelentu odradit od pronikání do budov. Jaké běžně dostupné chemikálie by mohly být využity jako repelent?
Cíl práce:
(1) Sběr a chov stínek obecných;
(2) Experimenty se stínkami, videozáznam jejich pohybu a distribuce v experimentální boxu, ketrá je částečně ošetřena potenciálním repelentem;
(3) Analýza videozáznamu a vyhodnocení vyhýbání se ošetřeným plochám.
Metody: Chovy, laboratorní experimenty.


Vliv vyhozených plechovek od nápojů na bezobratlé  ZABRÁNO!

Kdy? Kdykoliv
Kdo? BP
Kde? Kdekoliv
Problematika
: Alkoholické i nealkoholické nápoje plněné do plechovek jsou stále oblíbenější hlavně pro skladnost a hmotnost tohoto obalu. Prázdné plechovky se často vyskytují vyhozené mimo kontejnery - u veřejných tábořišť, v příkopech podél silnic apod. Zbytky nápojů mohou být atraktantem pro řadu bezobratlých, kteří v takové plechovce posléze uvíznou.
Cíl práce:
(1) Nasbírat větší množství plechovek odhozených mimo koše;
(2) Analyzovat jejich obsah - rozbor zbytků bezobratlých pod binokulární lupou;
(3) Vyhodnocení složení tohoto úlovku na úrovni vyšších taxonů.
Metody: Terénní sběr plechovek, práce s binokulární lupou.


Lze se domluvit i na jiných tématech dle Vašeho (a mého) zájmu, zeptejte se  

 

 

zpět

počítadlo.abz.cz

obrázek na pozadí - Trichoniscus pusillus © Jana Tufová