Centipedes in the Czech Republic

(after Tajovský 2001, Laška 2004, Tuf & Laška 2005)

 

Distribution of centipede species in the individual regions of Czech Republic (after published data). CH ‑ chorotype: H ‑ Holarctic, P ‑ Palearctic, WP ‑ West Palearctic, E ‑ (pan‑)European, WE ‑ West European, CE ‑ Central European, EE ‑ East European, SE ‑ South(‑East) European, TE ‑ Turanic‑European, M ‑ Mediterranean, End. – Endemic; “?” means chorotype of species with recondite distribution. abbreviations of regions

     Bohemia  Moravia
CH   KVR ULR PLR LBR CBR CCP SBR HKR PAR VYR OLR SMR MSR ZLR
 

SCUTIGEROMORPHA

                           
  Scutigeridae                            
M Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758) - - - - - - - - - - + + + +
 

LITHOBIOMORPHA

                           
  Lithobiidae                            
SE Eupolybothrus (E.) grossipes (C.L.Koch, 1847 ) - - - - - - - - - - - + - -
SE Eupolybothrus (L.) tridentinus (Fanzago, 1874) - - - - + - - - - - - + - -
E Lithobius (M.) aeruginosus L.Koch, 1862 - - + - + + + - - - + + + -
CE Lithobius (L.) agilis L.Koch, 1847 + + - - + - + + - - + + + +
CE Lithobius (M.) austriacus (Verhoeff, 1937) + + + - + - + + + - + + + +
CE Lithobius (L.) borealis Meinert, 1868 + + - - - - - + + - - + + -
EE? Lithobius (S.) burzenlandicus Verhoeff, 1934 - - - - - - - - - - - + + +
E Lithobius (L.) calcaratus C.L.Koch, 1844 + - - - + - - - - - - - + -
WP Lithobius (M.) crassipes L.Koch, 1862 + + - - + + - - - - + + + -
P Lithobius (M.) curtipes C.L.Koch, 1847 - + - + - - - + - - + + + -
CE Lithobius (L.) cyrtopus Latzel, 1880 - + - - + - + + - - + - + -
E Lithobius (L.) dentatus C.L.Koch, 1844 - - - - + - + - - - + + - +
E Lithobius (L.) erythrocephalus C.L.Koch, 1847 + + - - + - + - - + + + + +
End. Lithobius (L.) evae Dobroruka, 1958 - - - + - - - - - - - - - -
H Lithobius (L.) forficatus (Linnaeus, 1758) + + + + + + + + - + + + + +
M Lithobius (L.) lapadensis Verhoeff, 1900 - - - - - - - - - - - + - -
E Lithobius (L.) lapidicola Meinert, 1872 - - + - + + + + - + + + + +
CE Lithobius (L.) latro Meinert, 1872 - - - - - - + - - - + + + +
E Lithobius (L.) lucifugus L.Koch, 1862 - + - - + + + - + + + + + -
WE? Lithobius (L.) lusitanus Verhoeff, 1925 - - - - + - - - - - - + + -
CE Lithobius (L.) luteus Loksa, 1948 - - - - - - - - - - - + - -
CE Lithobius (L.) macilentus L.Koch, 1862 + + - - + - + - - - + + + -
CE Lithobius (L.) magurensis Dobroruka, 1971 - - - - - - - - - - - + - -
E Lithobius (L.) melanops Newport, 1845 - + - - - - - - - - + + + -
SE Lithobius (S.) micropodus (Matic, 1980) + - - - + - - - - - + + + -
E Lithobius (S.) microps Meinert, 1868 + + - + + + - - + + + - + -
SE Lithobius (L.) mutabilis L.Koch, 1862 + + + + + + + + - + + + + +
CE Lithobius (L.) muticus C.L.Koch, 1847 + - + - + - + - - + + + + +
SE Lithobius (L.) nodulipes Latzel, 1880 + + - - + - + + - + + + + -
CE Lithobius (L.) pelidnus Haase, 1880 - + - - + + + - - + + + + -
E Lithobius (L.) piceus L.Koch, 1862 - + - - + + + - - - + + + +
SE Lithobius (L.) punctulatus C.L.Koch, 1847 - - - - + - + - - - - + - -
End. Lithobius (L.) purkynei Dobroruka, 1957 - + - - - - - + - - - - - -
M Lithobius (L.) salicis Verhoeff, 1925 - - - - + - - - - - + + + -
CE Lithobius (L.) schuleri Verhoeff, 1925 - - - - - - - - - - + - + -
CE Lithobius (L.) tatricus Dobroruka, 1958 - - - + - - - + + - + + + -
E Lithobius (L.) tenebrosus Meinert, 1872 + + + - + - + + - + + + + -
CE Lithobius (L.) tricuspis Meinert, 1872 - - - - - - - - - - - + - -
SE Harpolithobius anodus (Latzel, 1880) - - - - - - - - - - - - + -
  Henicopidae                            
H Lamyctes emarginatus (Newport, 1844 ) - + - - + - - - - - + + + -
 

GEOPHILOMORPHA

                           
  Schendylidae                            
CE? Schendyla monoeci Brolemann, 1904 - - - - + - - - - - - - - -
SE Schendyla montana Attems, 1895 - + - - - - - - - - - - - -
E Schendyla nemorensis (C.L.Koch, 1837) + + + - + - + - - - + + + +
  Geophilidae                            
TE Clinopodes flavidus C.L.Koch, 1847 - + - - + + - - + - + + + -
End. Folkmanovius paralellus Dobroruka, 1957 - + - - - - - - - - - - - -
E Geophilus carpophagus Leach, 1815 - - - - + - - - - - - - - -
E Geophilus electricus (Linnaeus, 1758) - + - - + + - - - - + + + -
WP Geophilus flavus (DeGeer, 1778) + + + + + + + + - + + + + +
E Geophilus insculptus Attems, 1895 + + + - - - + + - - + + + +
SE Geophilus linearis C.L.Koch, 1835 - - - - - - - - - - - - + -
E? Geophilus oligopus (Attems, 1895) - - - - - - + - - - + - + -
WE? Geophilus osquidatum Brolemann, 1909 - - - - + + + - - - - - - -
E Geophilus proximus C.L.Koch, 1847 - - - - - - - - - - + + + -
SE Geophilus pygmaeus Latzel, 1880 - - - - - - - - - - - + - -
E Geophilus truncorum Bergsoe & Meinert, 1866 - - - - - - - - - - - + - -
CE Photophilus griseus Folkmanová, 1928 - - - - + - - - - - - - - -
WP Pachymerium ferrugineum (C.L.Koch, 1835) + - + - + + - + - + - + + -
  Dignathodontidae                            
M Dignathodon microcephalus (Lucas, 1846) - - - - - - - - - - - + - -
SE Henia (M.) illyrica (Meinert, 1870) - - - - - - - - - - + + - -
  Linotaeniidae                            
P Strigamia acuminata (Leach, 1815) + + - + + - + + - + + + + -
E Strigamia crassipes (C.L.Koch, 1835) + + + - + + - + - - + + + -
SE Strigamia transsilvanica (Verhoeff, 1928) - + + - + - + - - - + + + +
 

SCOLOPENDROMORPHA

                           
  Cryptopidae                            
P Cryptops hortensis (Donovan, 1810) - - - - + + + - - + - + + -
SE Cryptops parisi Brölemann, 1920 - + + - - - + - - + + + + -
  number of species per region 20 30 14 8 38 16 27 17 6 15 39 50 45 16

 

 

Distribution of regions in Czech Republic. Bohemia: KVR Karlovy Vary region, ULR Usti region, PLR Plzen region, LBR Liberec region, CBR Central Bohemia region, CCP - Capital City Prague, SBR South Bohemian region, HKR Hradec Kralove region, PAR Pardubice region, VYR Vysocina region; Moravia: OLR Olomouc region, SMR South Moravian region, MSR Moravia Silesia region, ZLR Zlin region.

 

 

Bibliography of the Czech centipedes 1820-2003

Albrecht, J., et al. (2003): Českobudějovicko. [České Budějovice Region.] – In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, part 8. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha (in Czech)

Borek, V. (1958 – 59): Nové poznatky o našich Chilopodech. Neue Erkenntnisse von unseren Chilopoden. – Práce Krajského Musea v Hradci Králové, Ser A, Vědy přírodní 1: 10 – 16 (in Czech, German summary)

Borek, V. (1959): O druzích rodu Monotarsobius Verh. (Chilopoda) z východních Čech. De speciebus generis Monotarsobius Verh. (Chilopoda) e Bohemia orientali [About the species of the genus Monotarsobius Verh. (Chilopoda) from the east Bohemia]. – Acta Musei Reginaehradecensis S. A: Scientiae Naturales 2: 209 – 214 (in Czech, Latin summary)

Borek, V. (1960): Příspěvek k znalosti českých stonožek a mnohonožek. Beitrag zur Kenntnis der Chilopoden– und Diplopodenfauna Böhmens. – Acta Mus. Reginaehradec., A. Sc. nat. 1960: 227 – 229 (in Czech, German summary)

Borek, V. (1965): Naše mnohočlenky. [Our geophilomorph centipedes.] – Živa 13: 141 – 142 (in Czech)

Borek, V. (1967): Beitrag zur Kenntnis der Variabilität der Art Lithobius lucifugus L. Koch 1862 (Chilopoda). – Věst. Čs. spol. zool. 31: 109 – 115

Borek, V. (1969): Nález gynandromorfa Monotarsobius austriacus Verhoeff 1937 (Chilopoda). Fung eines Gynandromorphs von Monotarsobius austriacus Verhoeff 1937 (Chilopoda). – Acta Musei Reginaehradecensis S. A: Scientiae Naturales 10: 33 – 34 (in Czech, German summary)

Čepera, J. (1995): Modelové skupiny epigeonu (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) v různých ekosystémech Jižní Moravy. [Model groups of epigeic arthropods (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) in different ecosystems of South Moravia.] Disertation, MU Brno, Ms. 177 pp

Čepera, J. (1995): Společenstva vybraných skupin epigeických bezobratlých (Oniscidea, Diplopoda Chilopoda) v suťových polích Moravského krasu. [Communities of selscted epigeic invertebrate groups at debris flows in Moravan karst.] – In: Zoologické dny Brno 1995. Abstrakta referátů z konference 9. a 10. listopadu 1995: 1 p (in Czech)

Čepera, J., R. Rozkošný & R. Vančura (1992): Bezobratlí. [Invertebrates.] – In: Gaisler, J. et al. Výzkum fauny plánovaného složiště popele elektrárny Hodonín. Závěrečná zpráva pro Aquatis Brno: 4pp (in Czech)

Chytil, J. (1996): Strašník dalmatský znovuobjeven na Pálavě. [Scutigera coleoptrata newly found in Pálava.] – Veronica 10: 39 (in Czech)

Chytil, J., P. Hakrová, K. Hudec, Š. Husák, J. Jandová & J. Pellantová (eds.) (1999): Mokřady České republiky – přehled vodních a mokřadních lokalit ČR. [Wetlands of the Czech Republic – surwey of water and wetland localities.] Český ramsarský výbor, Mikulov: 327 pp (in Czech)

Citora, M. (1997): Synekologické hodnocení vybraných bioindikačních skupin bezobratlých v NPR Děvín – Pálava. [Synecological evaluation of selected bioindicate groups of invertebrates in National Nature Reserve Děvín in Protected Landscape Area and Biospheri Reserve Pálava] Diploma thesis, MZLU, Brno, Ms.

Dobroruka, L.J. (1955): Poznámky k československým zástupcům rodu Scolioplanes (Chilopoda). [Anmerkungen nach Tchechoslovakischen Vertreter der Gattung Scolioplanes (Chilopoda).] – Sborník KVM Olomouc – Acta SLUKO A 3: 201 – 204 (in Czech, German summary)

Dobroruka, L.J. (1956): Brachyschendyla (Schizoschendyla) monoeci Brol., nový zástupce čeledi Schendylidae (Chilopoda, Geophilomorpha) v ČSR. [Brachyschendyla (Schizoschendyla) monoeci Brol., ein neuer Verteter der Familie Schendylidae in der ČSR /Chilopoda, Geophilomorpha).] – Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae 1: 147 – 149 (in Czech, Russian and German summary)

Dobroruka, L.J. (1956): Dignathodon microcephalum Luc. (Chilopoda, Geophilomorpha) v ČSR. [Dignathodon microcephalum Luc. (Chilopoda, Geophilomorpha) in der ČSR.] – Ochrana přírody 11: 174 – 175 (in Czech, Russian and German summary)

Dobroruka, L.J. (1956): O některých zajímavých Lithobiidech (Chilopoda) z Mohelenské stepi. [Interessante Lithobius-Arten aus der Mohelno – Steppe.] – Ochrana přírody 11: 271 – 272 (in Czech, Russian and German summary)

Dobroruka, L.J. (1957): Čtyři stonožky (Chilopoda) nové pro faunu ČSR. [Vier, für die ČSR neue Chilopoden – Formen.] – Časopis Nár. Musea 126: 156 – 158 (in Czech, German summary)

Dobroruka, L.J. (1957): Neue Chilopoden aus dem Böhmischen Mittelgebirge. – Zoologischer Anzeiger 159: 174 – 179

Dobroruka, L.J. (1957): Neue oder merkwürdige Zwergfüssler (Symphyla) und Hundertfüssler (Chilopoda) aus Böhmen. – Acta Faun. Ent. Mus. Natn. Prag. 2: 135 – 138 (in German, Czech summary)

Dobroruka, L.J. (1957): Zajímavé nálezy stonožek (Chilopoda) z Prahy a okolí. [Some interest centipede records (Chilopoda) from Prague and surroudings.] – Muzejní zprávy Pražského kraje 2: 118 – 119 (in Czech)

Dobroruka, L.J. (1958): Neue Chilopoden aus Böhmen. – Zoologischer Anzeiger 160: 25 – 28

Dobroruka, L.J. (1959): Chilopoda státní přírodní reservace Mohelno. [Chilopoden des staatlichen Naturschutzgebeites Mohelno.] – Ochrana přírody 14: 104 – 106 (in Czech, German summary)

Dobroruka, L.J. (1960): Bemerkungen zur Gattung Harpolithobius (Chilopoda). – Zoologischer Anzeiger 164: 198 – 201

Dobroruka, L.J. (1961): Die Hundertfüßler (Chilopoda), Neue Brehm – Bucherei 285. A. Ziemsen Verlag, Lutherstadt – Wittenberg

Dobroruka, L.J. (1962): Über Lithobius erythrocephalus C. Koch 1847. – Zoologischer Anzeiger 168: 43 – 45

Dobroruka, L.J. (1966): Europäische Schizotaenia-Arten (Chilopoda). – Zoologischer Anzeiger 177: 400 – 401

Dobroruka, L.J. (1977): Neue Funde Seltener Chilopoden – Arten in der Tschechoslowakei (Myriopoda: Chilopoda). – Věstník Československé společnosti zoologické 41: 245 – 247 (in Germany, English abstract)

Dobroruka, L.J. (1993): Národní park Podyjí – Chilopoda. [Podyjí National Park – Chilopoda.] – In: Hanák, V., Reiter, A. (eds.) Inventarizační faunistický výzkum Národního parku Podyjí. Zpráva pro oponentní řízení 1. etapy grantu GA 1301/93 za rok 1993: 79 – 80

Dobroruka, L.J. (1996): Faunistický inventarizační výzkum pavouků a stonožek na území NP Podyjí. [Faunistic inventory research of spiders and centipedes from Podyjí National Park.] – Závěrečná výzkumná zpráva za rok 1996. Ms. depon on the Správa NP Podyjí. 7 pp

Dobroruka, L.J. (1997): Biomonitoring epigeonu – NP Podyjí. [Biomonitoring of epigeic invertebrates – Podyjí NP.] Final report for the Správa NP Podyjí, Ms. 3 pp

Dobroruka, L.J. (1998): Annotated preliminary checklist of Chilopoda of the Podyjí National park. – Thayensia 1: 131 – 136 (in English, Czech summary)

Fickert, C. (1875): Myriopoden und Araneiden vom Kamme des Riesengebirges. Ein Beitrag zur Faunistik des subalpinen Region Schlesiens. Dissertation, Breslau 47 pp

Fojtová, H. (1999): Charakteristika vybraných společenstev suchozemských bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu [Characterization of selected communities of terrestrial invertebrates of floodplain forest in dependency on the changes of water regine]. Diploma Thesis. Faculty of Agronomy, Mendel Agriculture and Forestry University Brno 70 pp (in Czech)

Fojtová, H. (2001): The influence of water regime on soil – surface fauna in floodplain forest. – In: 6th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract book with programme and list of participants. České Budějovice, Czech Republic, April 23 – 25 2001: 41

Fojtová, H. (2002): The influence of water regime on soil surface fauna in floodplain forest. – In: Tajovský, K., Balík, V., Pižl, V. (eds.): Studies on Soil Fauna in Central Europe. ISB AS CR, České Budějovice: 39 – 44

Fojtová, H. & J. Chytil (2000): Epigeous fauna changes in depence on water regime fluctuation in a floodplain forest. – In: Kulhavý J., Hrib M., Klimo E. (eds.) Management of Floodplain Forests in Southern Moravia. Proceedings of the International Conference held in Židlochovice, Czech Republic, May 13 to 16, 2000: 217 – 224

Folkman, B. (1928): Les Chilopodes de Tchecoslovaquie. – Bulletin intern. de l´Acad. des sciences de Boheme. Resumé: 1 – 75

Folkmanová, B. (1927): Einführung neuer Unterscheidungsmerkmale in die Systematik der Lithobiiden. – Zoologischer Anzeiger, 71 (5/8): 181 – 192

Folkmanová, B. (1928): Chilopoda Republiky Československé, Díl 1, Chilopoda Čech. [Chilopoda of Czechoslovakia, part 1: Chilopoda of Czech.] – Fauna et Flora Čechoslovenica. Praha, NČAVU (in Czech)

Folkmanová, B. (1929): Eine neue Gattung der Unterfamilie der Geophilinen. – Zool. Anz. 84: 35 – 46

Folkmanová, B. (1945): O některých zajímavých stonožkách ze zátopového území berounské přehrady. [About some interesting centipedes from flooding area of Beroun dam.] – Entomol. listy 8: 120 – 129 (in Czech)

Folkmanová, B. (1946): Dva nové druhy Lithobiidů z Křivoklátska. [Two new species of centipedes from Křivoklát area.] – Věst. Čs. zool. spol. 10: 90 – 100 (in Czech)

Folkmanová, B. (1947): Druh Lithobius validus Mein. a jeho příbuzenské vztahy k jiným druhům na základě atypických forem. [Species Lithobius validus and his relations to other species on the basis of atypic forms.] – Věst. Čs. zool. spol. 11: 98 – 104 (in Czech)

Folkmanová, B. (1947): Příspěvky k poznání rodu Monotarsobius VERH. v Čechách. [Contribution to knowledge of genus Monotarsobius VERH. in Czechia.] – Věst. Čs. zool. spol. 11: 105 – 112 (in Czech)

Folkmanová, B. (1947): Stonožky z Jeseníků. [Centipedes from Jeseníky Mountains.] – Entomol. listy 10: 75 – 81 (in Czech)

Folkmanová, B. (1949): Příspěvek k poznání stonožek sev. Slezska. [Contribution to knowledge of centipedes from notherh Silesia.] – Přírodov. Sbor. Ostrav. Kraje 10: 122 – 141 234 – 246 342 – 361 (in Czech)

Folkmanová, B. (1949): Subspecie druhu Lithobius mutabilis KOCH v našich zemích. [Subspecies of Lithobius mutabilis KOCH in our country.] – Věst. Čs. zool. spol. 13: 56 – 68 (in Czech)

Folkmanová, B. (1950): O zástupcích podčel. Pachymeriinae v našich zemích. [About species fo Pachymeriinae in our country.] – Věst. Čs. zool spol. 14: 1 – 14 (in Czech)

Folkmanová, B. (1951): O některých Chilopodech, nových pro Moravu. [About some centipedes new for Moravia.] – Sbor. klubu přírodov. v Brně 29: 98 – 104 (in Czech)

Folkmanová, B. (1952): O některých zajímavých formách podřádu Geophilomorpha z Moravy a Slezska. [About some interesting forms from Geophilomorpha from Moravia and Silesia.] – Přír. Sbor. Ostrav. Kraje 13: 179 – 191 (in Czech)

Folkmanová, B. (1954): Příspěvek k poznání slezských stonožek z Beskyd. [Contrinution to knowledge of silesian centipedes from Beskydy Mountains.] – Přír. Sbor. Ostrav. Kraje 15: 194 – 219 (in Czech)

Folkmanová, B. (1959): Stonožky (Chilopoda). [Key of centipedes (Chilopoda)] – In: Kratochvíl, J.(ed.): Klíč zvířeny ČSR III. Praha, NČSAV: 49 – 66 (in Czech)

Folkmanová, B., M. Kočiš & M. Zlámalová (1955): Příspěvky k poznání některých edafických skupin členovců z údolí Dyje. [Contibution to knowledge of some soil groups of Arthropoda in Thaya Valley.] – Věst. Čs. spol. zool. 19: 306 – 330 (in Czech)

Folkmanová, B. & J. Lang (1955): Stonožky vrchu Kotouče u Štramberka. [Centipedes of Kotouč Hill near Štramberk Town.] – Přír. Sbor. Ostrav. Kraje 16: 506 – 612 (in Czech)

Folkmanová, B. & J. Lang (1960): Příspěvek k poznání stonožek Rychlebských hor. [Contribution to knowledge of centipedes from Rychlebské hory Mountains.] – Přírodov. čas. slez. 21: 355 – 372 (in Czech)

Frouz, J. (1991): Bezobratlí táborských podzemních chodeb. The invertebrates of underground corridors in Tábor. – Sbor. Jihočes. Mus. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 31: 47 – 50 (in Czech, English summary)

Haase, E. (1880): Ein neuer deutscher Geophilus. – Zool. Anz. 3: 68.

Haase, E. (1880): Schlesiens Chilopoden. I. Chilopoda anamorpha. Inaugural–Dissertation, Breslau 44 pp

Haase, E. (1881): Schlesiens Chilopoden. II. Chilopoda epimorpha. – Zeitschrift für Entomologie, Breslau, N.F. 8: 66 – 92

Hachler, E. (1934): K zeměpisnému rozšíření strašníka dalmatského ve střední Evropě. [To the geographical distribution of Scutigera coleoptrata in Central Europe.] – Sborník Klubu přírodov. v Brně 17: 19 – 24 (in Czech)

Hachler, E. (1934): Strašník dalmatský (Scutigera coleoptrata (L.) na Moravě. [Scutigera coleoptrata in Moravia.] – Příroda 27: 263 – 265 (in Czech, German summary)

Hanák, F. & J. Hudeček (2001): Strašník dalmatský (Scutigera coleoptrata) – člen fauny Slezska a střední Moravy. [House centipede, Scutigera coleoptrata, faunal member of Silesia and and central Moravia.] – Časopis Slezského Muzea Opava 50: 209 – 214 (in Czech)

Koutný, P. (1993): Nečekaný nález. [Unexpected record.] – Veronica 7: p. 33 (in Czech)

Lang, J. (1959): Stonožky přírodní reservace "Velký a Malý Tisý". Myriapoda in the Nature Reserve “Velký a Malý Tisý”. – Ochrana přírody 14: 1 – 4 (in Czech, English summary)

Latzel, R. (1880): Beitrag zur Kenntnis der Geophiliden. – Zool. Anz. 58: 546 – 547

Latzel, R. (1880): Die Myriopoden der Österreichisch – Ungarischen Monarchie. Erste Hälfte: Die Chilopoden. Wien, A. Hölder 228 pp

Latzel, R. (1880): Zwei neue mitteleuropäische Arten der Gattung Lithobius. – Zool. Anz. 55: 225 – 226

Latzel, R. (1884): Beitrag zur Myriopoden-Kenntnis Österreich-Ungarns und Serbiens. - Verhandl. Zool. Botan. Ges. Wien 32: 282

Lelláková – Dušková, F. (1959): Příspěvek k poznání makroedafonu smrkového lesa. Beitrag zur Kenntnis des Makroedafons des Fichtenwaldes. – Folia Zool. 8: 315 – 327 (in Czech, German summary)

Nosek, J. (1957): Výzkum půdní fauny jako součást výzkumu biocenosy lesa II. Poznámky k ekologii půdní fauny s hlediska biologie půdy [Research on soil fauna as a part of forest research II. Notes to the ecology of soil fauna from the point of view of soil biology]. – Biologické práce 3: 1 – 154 (in Czech)

Opatrný, E. (1980): Die Nahrung der Wechselkröte Bufo viridis Laurenti, 1768 – Acta. Univ. Palack. Olomucensis Fac. Rer. Nat. 67: 187-202.

Ožanová, J. & I.H. Tuf (1997): Mnohonožky, stonožky a suchozemští stejnonožci NPR Hůrka u Hranic. [Milipedes, centipedes and terrestrial isopods of National Nature Reservation Hůrka u Hranic]. Závěrečná zpráva pro AOPK Olomouc. 8 pp (in Czech)

Ožanová, J. & I.H. Tuf (2001): Vývoj společenstev edafonu (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) lužního lesa po letní záplavě v roce 1997(Litovelské pomoraví). [Development of communitiesof soil macrofauna (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) in floodplain forest after summer flood in 1997.]. – In: Rejšek, K., Houška, J. (eds.): Pedologické dny 2001. Sborník z konference při příležitosti 55. výročí založení Ústavu geologie a pedologie LDF MZLU v Brně: 60 – 63 (in Czech)

Pižl, V., J. Frouz, K. Tajovský, A. Lukešová, A. Nováková, J. Starý, L. Háněl & V. Balík (2001): Sukcese půdních biot na výsypkách – srovnání rekultivovaných a nerekultivovaných ploch. [Succession of soil communities on in colliery spoil heaps – comparison of recultivated and non – recultivated sites.] – In: 50 let sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí. Sborník přednášek, mezinárodní konference Teplice, Kulturní dům 14. – 18.5.2001. Severočeské doly a.s., teplice. CD – ROM ISSN 1213 – 4066. 5 pp (in Czech)

Pižl, V. & K. Tajovský (1998): Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda v CHKO Litovelské Pomoraví. [Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda of Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area.] Final report for Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Ms. 57 pp (in Czech)

Pižl, V. & K. Tajovský (1998): Vliv letní povodně na půdní makrofaunu lužního lesa v Litovelském Pomoraví [Impact of summer flood on soil fauna of the floodplain forest in the Litovelské Pomoraví]. – In: Krajina, voda, povodeň. Sborník Správy chráněných krajinných oblastí České republiky 2: 47 – 54 (in Czech)

Pižl, V. & K. Tajovský (1999): Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda CHKO Poodří. [Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda of Poodří Protected Landscape Area.] Final report for Správa CHKO Poodří, Ms. 37 pp (in Czech)

Pižl, V. & K. Tajovský (1999): Výzkum půdních živočichů v CHKO Poodří. [Research on soil animals in the Poodří PLA.] – In: Neuschlová, Š. (ed.): Poodří – současné výsledky výzkumu v CHKO Poodří. Ostrava, Společnost přátel Poodří: 58 (in Czech)

Rosický, F. (1876): Stonožky země české. [Myriapods of the Czech lands.] – Archiv pro přírodov. prozk. Čech 3-4: 1 – 40 (in Czech)

Šafář, J., et al. (2003): Olomoucko. [Olomouc Region.] – In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, part 6. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Schubart, O. (1964): Weichtiere – Krebstiere – Tausendfüssler. Diplopoda, Symphyla, Pauropoda, Chilopoda. Ergänzung. – Die Tierwelt Mitteleuropas, Bd. 2, Lief. 3. Leipzig 51 pp

Škorpík, M. (1996): Nové objevy v Národním parku Podyjí. [New records in the Podyjí National Park.] – Veronica 10: 8 – 11 (in Czech)

Šumpich, J., A. Kůrka, K. Tajovský, M. Dvořák, V. Hlaváč, A. Toman, P. Bezděčka, V. Pižl, V. Ducháč, I. Dvořák, L. Čech & M. Dudycha (1999): Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava). [Results of a zoological research in the Nature Reserve Velký Špičák (distr. Jihlava).] – Vlastivědný sborník Vysočiny, Odd. věd přír. 14: 155 – 175 (in Czech, English summary)

Tajovský, K. (1995): Chilopoda. – In: Rozkošný, R., Vaňhara, J. (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, I., Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologie 92: 95 – 97

Tajovský, K. (1995): Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) monitorovacích ploch CHKO a BR Pálava. [Millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea) of monitored sites protecte Landscape Area and Biospheric Reserve Pálava.] – In: Zoologické dny Brno 1995. Abstrakta referátů z konference 9. a 10. listopadu 1995: 1 p (in Czech)

Tajovský, K. (1996): Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) aluviálních ekosystémů jižní Moravy. [Millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea) of alluvial ecosystems of Southern Moravia.] – In: Fošumová, P., Hakr, P., Husák, Š (eds.): Mokřady České republiky. Sborník abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konference. Třeboň 3. – 5.12.1996: 120 – 121 (in Czech)

Tajovský, K. (1996): Strašník dalmatský — rarita mezi stonožkami. [House–centipede – curious centipede.] – Živa 44: 30 – 31 (in Czech)

Tajovský, K. (1997): Terrestrial Arthropods (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) of the Protected Landscape Area Labské pískovce. – In: 4th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstracts. České Budějovice, Czech Republic, April 23 – 24 1997: 41

Tajovský, K. (1997): To the distribution of the „house–centipede“ Scutigera coleoptrata Linnaeus 1758 in the Czech Republic. – In: 4th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstracts. České Budějovice, Czech Republic, April 23 – 24 1997: 42

Tajovský, K. (1998): Impact of inundations on terrestrial arthropod assemblages in Southern Moravian floodplain forests, Czech Republic. – In: International Symposium on Floodplain Forest Ecosystems in Europe. Book of Abstracts. Smolenice, Slovak Republic, September 28 – October 2 1998: 1 p

Tajovský, K. (1998): Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) NP Podyjí. [Millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea) of Podyjí National Park.] – In: Zoologické dny Brno 1998. Abstrakta referátů z konference 5. a 6. listopadu 1998: 1 p (in Czech)

Tajovský, K. (1998): Terrestrial arthropods (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) of Labské pískovce Protected Landscape Area (North Bohemia, Czech Republic). – In: Pižl, V. Tajovský, K. (eds.): Soil Zoological Problems in Central Europe. Proc. 4th CEWSZ, České Budějovice: 235 – 242

Tajovský, K. (1998): To the distribution of the “house–centipede” Scutigera coleoptrata Linnaeus 1758 in the Czech Republic. – In: Pižl, V. Tajovský, K. (eds.): Soil Zoological Problems in Central Europe. Proc. 4th CEWSZ, České Budějovice: 243 – 245

Tajovský, K. (1999): Impact of inundations on terrestrial arthropod assemblages in southern Moravia floodplain forests, the Czech Republic. Ekológia (Bratislava) 18, Suppl. 1: 177 – 184

Tajovský, K. (1999): Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) CHKO Poodří. [Millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea) of Poodří Protecte Landscape Area.] – In: Zoologické dny Brno 1999. Abstrakta referátů z konference 4. – 5. listopadu 1999: 1 p (in Czech)

Tajovský, K. (2000): Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) vybraných aluviálních ekosystémů střední a severní Moravy (Litovelské Pomoraví a Poodří). [Millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea) of selected alluvial ecosystems of Central and Northern Moravia (Litovelské Pomoraví PLA and Poodří PLA.] – In: Kovařík, P., Machar, I. (eds.): Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví. Správa CHKO ČR a Český Ramsarský výbor, Praha: 230 – 232 (in Czech)

Tajovský, K. (2000): Restoration of epigeic soil macrofauna (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) in floodplain forests after a summer flood. – In: Rusek, J. (ed.): XIII International Colloquium on Soil Zoology, Abstracts, Icaris Ltd.: 155

Tajovský, K. (2000): Stonožky (Chilopoda) Krkonoš. [Centipedes (Chilopoda) of Krkonoše Mountains.] – Geologické problémy Krkonoš (4). Soubor abstraktů. Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí: 38 (in Czech)

Tajovský, K. (2000): Stonožky (Chilopoda) Krkonoš. [Centipedes (Chilopoda) of Krkonoše Mountains.] – Opera Concortica 36: 385 – 389 (in Czech)

Tajovský, K. (2001): Centipedes (Chilopoda) of the Czech Republic. – Myriapodologica Czecho – Slovaca 1: 39 – 48

Tajovský, K. (2001): Dosavadní poznatky o mnohonožkách (Diplopoda) a stonožkách (Chilopoda) na území Šumavy. [Present knowledge of millipedes (Diplopoda) and centipedes (Chilopoda) of Šumava mountains.] – In: Mánek, J. (ed.): Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 2. – 4. dubna 2001. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk: 173 – 175 (in Czech)

Tajovský, K. (2001): Soil macrofauna (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) in a pine forest disturbed by wildfire. – In: 6th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract book with programme and list of participants. České Budějovice, Czech Republic, April 23 – 25, 2001: 33

Tajovský, K. (2001): Současný stav poznání fauny mnohonožek (Diplopoda), stonožek (Chilopoda) a suchozemských stejnonožců (Oniscidea) v Národním parku Podyjí. [Present knowledge of millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea) at Podyjí National Park.] – Thayensia (Znojmo) 4: 161 – 167 (in Czech)

Tajovský, K. (2001): Současný stav poznání fauny mnohonožek (Diplopoda), stonožek (Chilopoda) a suchozemských stejnonožců (Oniscidea) v NP Podyjí. [Present knowledge of millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea) at Podyjí National Park.] – In: 10 let Národního parku Podyjí – výzkum a ochrana, Odborná konference 9. – 11.10. 2001, Vranov nad Dyjí: 1 p (in Czech)

Tajovský, K. (2001): Stonožky (Chilopoda). [Centipedes (Chilopoda).] – In: Kuncová, J., Šutera, V., Vysoký, V. (eds.): Labe Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. Století. AOS Publishing, Ústí nad Labem: 93 – 94 (in Czech)

Tajovský, K. (2001): Třída: Stonožky (Chilopoda). [Centipedes (Chilopoda).] – In: Pavelka, J., Trezner, J. (eds.): Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín: 168 (in Czech)

Tajovský, K. (2002): Diversity of Terresrial Arthropods (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) in Central European Wetland Habitats. – In: AEuroMAB Workshop The Role of Wetlands in Biosphere Reserves, October 13 to 18 2002, Mikulov, Pálava Biosphere Reserve, Czech Republic. Abstracts: 55

Tajovský, K. (2002): Impact of flood restoration on soil macrofauna (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) in floodplain habitats. – In: 3rd European Conference on Restoration Ecology “Challenges of the New Millenium – Our Joint Responsibility”, Budapest, Hungary 25 – 31 August, Conference Abstracts: 99 – 100

Tajovský, K. (2002): Impact of management on millipede and centipede faunas in mountain spruce forests. – In: 12th International Congress on Myriapodology, July 2002, Mtunzini, South Africa: 16

Tajovský, K. (2002): Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. [Millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea) of National Nature Reserve Žofínský prales in Novohradské hory mountains.] – In: Papáček, M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. JčU a EntÚ AV ČR 10. – 11.1. 2002: 157 – 161 (in Czech)

Tajovský, K. (2002): Půdní bezobratlí (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) východní části Svratecké hornatiny (Českomoravská vrchovina). [Soil invertebrates (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) of east part of Svratecká hornatina upland (Českomoravská vrchovina).] – In: Bryja, J., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2002. Sborník abstraktů z konference 14. – 15. února 2002: 37 – 38 (in Czech)

Tajovský, K. (2002): Soil macrofauna (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) in a pine forest disturbed by wildfire. – In: Tajovský, K., Balík, V., Pižl, V. (eds.): Studies on Soil Fauna in Central Europe. ISB AS CR, České Budějovice: 227 – 232

Tajovský, K. (2002): Terrestrial arthropods (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) of the sandstone and adjancent habitats in Bohemian Switzerland National Park. – In: Kopřivová, L. (ed.): Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation. 14 – 20 September 2002, Doubice in Saxonian – Bohemian Switzerland, Czech Republic. Abstract book: 33

Tajovský, K. (2003): Vývoj půdní makrofauny (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) na obnovovaných druhově bohatých loukách v CHKO Bílé Karpaty. [Development of soil macroinvertebrates (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) on revitalised species – rich meadows in Bílé Karpaty Protecte Landscape Area.] – In: Bryja, J., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2003: 51 – 52 (in Czech)

Tajovský, K. & V. Pižl (1997): Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda NP Podyjí. [Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda of Podyjí National Park.] Final report for Správa NP Podyjí, Ms. 70 pp (in Czech)

Tajovský, K. & V. Pižl (1998): Impact of disastrous summer flood on terrestrial invertebrates in floodplain forests of the PLA Litovelské Pomoraví (Central Moravia, Czech Republic). – In: International Symposium on Floodplain Forest Ecosystems in Europe. Book of Abstracts. Smolenice, Slovak Republic, September 28 – October 2 1998: 1 p

Tajovský, K. & V. Pižl (1998): Půdní makrofauna (Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda) Národního parku Podyjí. [Soil macrofauna (Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) of Podyjí National Park.] Final report for Správa NP Podyjí, Ms. 14 pp (in Czech)

Tajovský, K. & V. Pižl (2000): Půdně zoologický výzkum v CHKO Poodří. [Soil zoological research in Poodří PLA.] – In: Řehák, Z., Bryja, J. (eds.): Příroda Poodří 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí, Sborník abstraktů, MU Brno: 27 – 28 (in Czech)

Tajovský, K. & V. Pižl (2001): Vybrané skupiny půdních bezobratlých v CHKO Pálava. [Selected groups of soil invertebrates of Pálava PLA.] – In: Seminář Pálava na prahu třetího tisíciletí, Sborník antací referátů 8.11.2001, Mikulov: 5 (in Czech)

Tajovský, K. & V. Pižl (2003): Mnohonožky (Diplopoda, stonožky (Chilopoda), suchozemští stejnonožci (Oniscidea) a žížalovití (Lumbricidae) biosférické rezervace Pálava.[Millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda), terrestrial isopods (Oniscidea) and earthworms (Lumbricidae) of Pálava Biosphere Reserve.] – In: Danihelka, J. (ed.): Pálava na prahu třetího tisíciletí. Správa CHKO ČR & Správa CHKO Pálava, Mikulov: 47 – 58 (in Czech)

Tajovský, K. & V. Pižl (2003): Půdní makrofauna horských smrčin na Šumavě a její ovlivnění probírkovou těžbou. [Soil macrofauna of mountain spršce stands in the Bohemia Forest as affected with selective tree cutting.] – In: Karas, J. (ed.): Vliv hospodářskch zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů. ČZU, FLE, katedra pěstování lesů, Praha: 11 (in Czech, English abstract)

Tajovský, K. & K. Voženílková (2002): Development of millipede (Diplopoda) and centipede (Chilopoda) assemblages on colliery spoil heaps under different rehabilitation practices. – In: International Conference Disturbed Landscapes: Analysis, Modeling and Valuation, Abstracts, September 24 – 27 2002, Brandeburgh University of Technology, Cottbus, Germany: 86

Tuf, I.H. (1997): Ekologická studie některých edafických skupin (Chilopoda, Diplopoda, Isopoda) v CHKO Litovelské Pomoraví. [Ecological study of Chilopoda, Diplopoda and Isopoda in Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area.] Master thesis, Palacký University, Faculty of Science. Ms. 158 pp, 43 appendixes (in Czech)

Tuf, I.H. (1999): Communities of centipedes in three floodplain forests of various age in Litovelské Pomoraví. – In: Wytwer J. (ed.): 11th International Congress of Myriapodology, Abstracts: 60

Tuf, I.H. (2000): Communities of centipedes (Chilopoda) in three floodplain forests of various age in Litovelské Pomoraví (Czech Republic). – In: Wytwer, J., Golovatch, S. (eds.): Progress in Studies on Myriapoda and Onychophora. Warszawa, Fragm. faun. 43 (Suppl.): 327 – 332

Tuf, I.H. (2000): Společenstvo stonožek (Chilopoda) po letních záplavách v roce 1997 (CHKO Litovelské Pomoraví). [Communities of centipedes (Chilopoda) after summer flood in 1997.] – In: Kovařík P., Machar I. (eds.): Mokřady 2000: 143 – 146 (in Czech)

Tuf, I.H. (2000): Stonožky a suchozemští stejnonožci. [Centipedes and terrestrial isopods.] – In: Kostkan V. (ed.): Biologické hodnocení, Přeložka silnice II/449 v úseku Litovel – Uničov: 16 – 18. Ms (in Czech)

Tuf, I.H. (2000): The effect of the floods in 1997 on the population stucture of Lithobius mutabilis L.Koch (Chilopoda, Lithobiidae). – In: Rusek, J. (ed.): XIII International Colloquiumon Soil Zoology, Abstacts, Icaris, Praha: 195

Tuf, I.H. (2001): Contribution to the knowledge of vertical distribution of soil macrofauna (Chilopoda, Oniscidea). – In: Pižl, V., Tajovský, K. (eds.): 6th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book: 62

Tuf, I.H. (2001): Lithobiidae (Chilopoda) okolí Hodonína (jižní Morava) a Václavovic (severní Morava). [Lithobiidae (Chilopoda) of the outskirts Hodonín (South Moravia) and Václavovice (North Moravia).] – Myriapodologica Czecho – Slovaca 1: 77 – 79 (in Czech, with English abstract)

Tuf, I.H. (2001): Zpráva o edafonu NPR Vrapač a PP U zámecké Moravy. [Report about soil fauna of Vrapač NNR and U zámecké Moravy NS.] Final report for Správa CHKO Litovelské Pomoraví. Ms. 4 pp, 18 appendices (in Czech)

Tuf, I.H. (2002): Contribution to the knowledge of vertical distribution of soil macrofauna (Chilopoda, Oniscidea). – In: Tajovský K., Balík, V., Pižl V. (eds.): Studies on Soil Fauna in Central Europe. Proc. 6th CEWSZ. Ústav půdní biologie, Akademie Věd ČR, České Budějovice: 241 – 246

Tuf, I.H. (2002): Restoration of the centipede community (Chilopoda) after a summer flood. – In: 12th International Congress of Myriapodology, July 2002, Mtunzini, South Africa; University of Natal, Pietermaritzburg, Republic of South Africa: pp. 38

Tuf, I.H. (2002): Stonožky (Chilopoda) lužních lesů postižených letní záplavou. [Centipedes (Chilopoda) of floodplain forests affected by summer flood.] – PhD thesis, Faculty of Science, Palacky University. Olomouc 99 pp (in Czech and English, with English summary)

Tuf, I.H. (2003): Four–year development of a centipede (Chilopoda) community after a summer flood. – African Invertebrates 44: 265 – 276

Tuf, I.H. & J. Ožanová (1997): Chilopoda and Diplopoda in different ecosystems of the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví. – In: Pižl V., Tajovský K. (eds.): 4th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstracts: 43

Tuf, I.H. & J. Ožanová (1998): Chilopoda and Diplopoda in different ecosystems of the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví. – In: Pižl V., Tajovský K. (eds.): Soil Zoological Problems in Central Europe: 247 – 253

Tuf, I.H. & J. Ožanová (1999): Centipedes and millipedes in floodplain forests of various age. – In: Tajovský K., Pižl V. (eds.): 5th Central European Workshop on Soil Zoology, Programme, Abstracts, List of participants: 73

Tuf, I.H. & J. Ožanová (1999): Centipedes and millipedes in floodplain forests of various age. – In: Tajovský K., Pižl V. (eds.): Soil Zoology in Central Europe: 357 – 363

Tuf, I.H. & J. Ožanová (2002): Jak se žije po záplavách aneb půdní bezobratlí a velká voda. [„How are you after flood?“ – soil invertebrates and high water.] – Živa 50 (6): 269 – 272 (in Czech)

Tuf, I.H., M. Veselý, J. Tufová & P. Dedek (2003): Vliv mýcení lesa na půdní faunu aneb jak interpretovat data získaná studiem odlišných skupin bezobratlých? [The impact of clear – cutting on soil invertebrates: different groups – different results?] – In: Karas, J. et al. (eds.): Sborník konference Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky na stav lesních ekosystémů. ČZU, FLE, katedra pěstování lesů, Praha: 37 – 44 (in Czech, with English abstract)

Tufová, J. & I.H. Tuf (2002): “Jak se žije po povodni?” aneb suchozemští stejnonožci, stonožky a mnohonožky NPR Vrapač (CHKO Litovelské Pomoraví) čtyři roky po katastrofální letní záplavě. [„How are you after flood?“ – terrestrial isopods, centipedes, and millipedes of National Nature Reserve Vrapac (Litovelske Pomoravi PLA) four years after disastrous summer flood.] – In: Bryja, J., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2002. Sborník abstraktů z konference 14. – 15. února 2002: 38 – 39 (in Czech)

Tufová, J. & I.H. Tuf (2003): Druhové bohatství půdních bezobratlých – metodologický artefakt. [Species diversity of soil fauna – methodological artifact?] – In: Štykar J., (ed.): Geobiocenologie a její využití v péči o les a chráněná území. MZLU Brno & Školský lesní podnik Masarykův les Křtiny, Geobiocenologické spisy, svazek č. 7: 107 – 114 (in Czech)

Tufová, J. & I.H. Tuf (2003): Půdní fauna zaplavovaných oblastí. [Soil animals in floodplains.] – In: Měkotová, J., Štěrba, O. (eds.): Říční krajina. Sborník příspěvků z konference. Univerzita Palackého, Olomouc: 67 – 74 (in Czech, with English abstract)

Tufová, J. & I.H. Tuf (2003): Survival under water – comparative study of millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea). – In: Pižl V. et al. (eds.): 7th Central European Workshop on Soil Zoology, abstrakt book with programme and list of participants: 69

Uechtritze, M.F.S. von (1820): Kleine Reisen eines Naturfoches. Breslau, J. F. Körn und Ältern. 354 pp

Uličný, J. (1883): Bericht über bei Brünn gesammelte Myriopoden. – Verh. naturf. Ver. Brünn 22: 17 – 21

Vališ, J. (1902): Příspěvky k poznání moravské myriopodofauny (stonožky). [Contributions to the knowledge of the Moravian myriapod fauna.] – Čas. Vlast. spol. mus. v Olomouci 19 (73): 20 – 27 (in Czech)

Vališ, J. (1904): Předběžný přehled dosud z Moravy známých Myriopodů. [Preliminary list of up to now known myriapods from Moravia.] – Věst. král. čes. spol. nauk, tř. math.–přír. 28: 1 – 12 (in Czech)

Verner, P.H. (1959): Studie Arthropod žijících v půdě dubo–habrového porostu na Karlštensku. [Study of arthropods living in soil of oak – hornbeam growth in Karlštejn region.] – Bohemia Centralis A (1): 349 – 408 (in Czech, Germ. summary)

Voženílková, K. (2001): Společenstva stonožek (Chilopoda) rekultivovaných výsypek na Sokolovsku. [Communities of centipedes (Chilopoda) on recultivated heaps in the Sokolov region.] Bachelory thesis, The University of South Bohemia, Faculty of Biological Science, Ms.: 18 pp, 15 appendices (in Czech)

Voženílková, K. (2003): Vývoj společenstev stonožek (Chilopoda) v podmínkách primární sukcese na výsypkách v oblasti Sokolovska. [Development of centipede (Chilopoda) communities dutiny primary succession on coliery spoil heaps in Sokolovsko distrikt.] Master thesis, The University of South Bohemia, Faculty of Biological Science, Ms: 35 pp, 21 appendices (in Czech)

Voženíková, K. & K. Tajovský (2001): Stonožky (Chilopoda) hnědouhelných výsypek na Sokolovsku. [Centipedes (Chilopoda) of colliery spoil heaps in the Sokolov region, Czech Republic.] – Myriapodologica Czecho – Slovaca 1: 81 – 84 (in Czech, with English abstract)

 

 

zpět / back